Mobile menu

Türkiye Satranç Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı

bir balk ekleyin 214.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan ‘’Türkiye Satranç Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı’’ Bakanlığımız tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Talimatta yer aldığı üzere, sporcu lisans, vize ve transfer işlemleri Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlükleri üzerinden yürütülecektir.

Aynı zamanda Bakanlığımız ve Federasyonumuz arasında E-Devlet Spor Bilgi Sistemi Entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Yakın bir zamanda Sporcu Lisans ve Vize İşlemleri E-Devlet üzerinden online olarak yürütülebilecektir.

Bu doğrultuda, Federasyonumuzun Lisans Bilgi Sistemi, sporcu lisans ve sporcu vize işlemlerine kapatılmış olup entegrasyon çalışmaları devam ederken faaliyetlerimize katılacak sporcularımızın iş ve işlemlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına 2021 – 2022 sezonunda mevcut vizeli sporcularımızın vizeleri 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır.

Sporcu Lisans ve Vize işlemlerinin E-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerine taşınana kadar sporcularımız yeni lisans işlemleri için Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlükleri’ne aşağıda yer alan evraklar ile başvurabileceklerdir.

Sporcu lisanslarındaki yeni uygulamalarla ilgili güncel bilgileri ve yenilenmiş talimatı aşağıdaki linkte de görebilirsiniz;

https://lisans.tsf.org.tr/online/ 

 

LİSANS, VİZE VE TRANSFER EVRAKLARI

 

 

LİSANS TESCİLİ İÇİN GEREKEN BELGELER
(İLK DEFA LİSANS ÇIKARTACAKLAR İÇİN)

LİSANS VİZESİ İÇİN GEREKEN BELGELER

KULÜP LİSANSI/TRANSFER İÇİN GEREKEN BELGELER

1 SAĞLIK BEYANI SAĞLIK BEYANI SAĞLIK BEYANI
2 VELİ/VASİ İZİN BELGESİ VİZE BEDELİNE İLİŞKİN DEKONT
VELİ/VASİ İZİN BELGESİ
3  2 ADET FOTOĞRAF
SPORCUNUN KULÜPLE İLİŞKİSİNİ GÖSTEREN BELGE
4     TRANSFER SÖZLEŞMESİ
5     SPOR KULÜBÜ MUVAFAKAT BELGESİ
6     TAAHHÜTNAME
7     İLİŞİKSİZ BELGESİ
      3 ADET FOTOĞRAF