Listeye Geri Dön

Kurs Niteliği 1. KADEME
Durumu SONUÇLAR KURS EĞİTMENİNDEN BEKLENİYOR
Başlangıç Tarihi25 Haziran 2018
Bitiş Tarihi 4 Temmuz 2018
Kurs MerkeziFETHİYE MUĞLA
Eğitim GörevlisiFIRAT CEM AĞCA
Kurs YöneticisiAHMET MURAT YENİCE
İletişim0530 770 65 48
Açıklama

1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursları Bilgilendirme

          

2018 yılında  açılacak olan antrenör kursları için kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden “Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi” ne girilerek yapılacaktır.  Spor Bilgi Sistemi üzerinden ön kayıt yaptırmayan kursiyerlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Antrenör kurslarına son başvuru tarihinden sonra kayıt işlemleri sistem üzerinden otomatik olarak kapanacağından bu tarihten sonra hiçbir şekilde işlem yapılamayacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi antrenör kayıtlarında antrenör kursları için bildirilen minumum katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde sistem otomatik olarak antrenör kursunu iptal edecektir.

Kesinleşen kurs tarihinden sonra mücbir sebepler dışında kursa katılmaktan vazgeçen kursiyerlere para iadesi yapılmayacaktır.

Kayıt işlemleri için aşağıda yer alan  sıra takip edilebilir.

KURS KAYIT İŞLEMLERİ

Kursa katılmak isteyen adayların e- Devlet üzerinden dinamik bilgi sistemine kurs kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda kurs açılacaktır.

Not:Genel eğitim programında yer alan derslerden muaf olan adayların evraklarını eksiksiz olarak kesin kayıt listelerinin açıklanmasının ardından kurs başlamadan kurs sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Evrakları eksik olan adaylar kursa kabul edilmeyecektir.

1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursuna Katılacaklarda Aranacak Şartlar

a)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, milli sporcularda öğrenim koşulu aranmaz)
b)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, Anayasal düzene ve bu düzene karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak, şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d)  18 yaşını doldurmuş olmak,

e)  7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Spor Federasyonları Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; Satranç branşlarında ulusal sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarında satranç eğitim programı almak, üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, en az beş yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebi olacaktır.

 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kursuna Katılacaklardan İstenen Belgeler

 1. Dilekçe (açık adresli)
 2. Diploma sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)
 3. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
 4. Yönetim Kurulunun belirlediği katkı bedelinin ödendiğini gösteren belge (dekont - E-devlet spor bilgi sisteminden yapılan başvuru sonunda verilen referans numarası ile365 TL ödeme yapılacaktır.) 
 5. İş Bankası gişelerinden ödeme yapacak kursiyerler, e-posta adreslerine gönderilen Referans numarası ile "6 T ekranında 2695 kurum kodu ile Türkiye Satranç Federasyonu'na ait fatura ödemesi yapmak istiyorum"demeleri ve buna göre referans no ile ödeme yapmaları gerekmektedir. Internet şubesinden ödeme yapacak kursiyerler, "Ödemeler/Fatura/Anında Fatura Ödeme" seçeneğinden referans no ile ödeme yapabilirler. 
 1. 2 adet vesikalık fotoğraf (erkek kursiyerler için sakalsız ve kravatlı)
 2. Sağlık raporu (Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından, aslı)
 3. Savcılık iyi hal kağıdı (aslı)
 4. Nüfus cüzdanı sureti (T.C. No ve Resimli)
 5. Milli sporcu olanlar milli sporcu belgesi getireceklerdir (varsa)
 6. Satranç sporu yaptığını belgelemek (varsa sporcu lisansı)

Antrenörlük Kayıt İşlemleri: https://www.turkiye.gov.tr/

Yukarda gösterilen arama kısmına “spor bilgi sistemi” yazılır.

Daha sonra aşağıda gösterilen “Spor Bilgi Sistemi (Gençlik ve Spor Bakanlığı)” linkini tıklayınız

Açılan sayfada alt kısımda yer alan daire içine alınmış olan “Uygalamaya git” kısmını tıklanır.

İşaretlenmiş olan “Spor Elamanı” tıklandıktan sonra aşağıdaki sayfadan yine işaretli olan “Kurs Ön Kayıt Başvurusu” açılarak buradan kursa ön kayıt işlemlerinizi kendiniz gerçekleştireceksiniz.

KURS PROGRAMI