Eğitim Kurulu Duyuruları

3. Kademe Kıdemli Antrenörler İçin Gelişim Semineri

4. kademe g. pngg

Ağustos ayında yapılması planlanan 4. Kademe Başantrenörlük Uygulama Eğitimi Kursu öncesinde açılacak olan ‘‘3. Kademe Kıdemli Antrenörlerimiz için Online Gelişim Semineri’’ duyurusudur.

TSF Antrenör Talimatımızda yer alan ve 4. Kademe Başantrenörlük Uygulamalı Eğitim kurslarımıza katılım şartlarından biri olan "3. Kademe Kıdemli antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleme" maddesinin yerine getirilmesi için gelişim semineri planlanmıştır.

 

 

Devamını oku...

2. Kademe Temel Antrenörler İçin Gelişim Semineri

3. kademe kdemli cn gelm semnerAğustos ayında yapılması planlanan 3. Kademe Kıdemli Antrenörlük Uygulama Eğitimi Kursu öncesinde açılacak olan ‘‘2. Kademe Temel Antrenörlerimiz için Online Gelişim Semineri’’ duyurusudur.

TSF Antrenör Talimatımızda yer alan ve 3. Kademe Kıdemli Antrenörlük Uygulamalı Eğitim kurslarımıza katılım şartlarından biri olan "2. Kademe Temel antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleme" maddesinin yerine getirilmesi için gelişim semineri planlanmıştır.

 

Devamını oku...

3. Kademe Kıdemli Antrenör Uygulama Eğitim Kursu

3. kademe  12-19 Ağustos  2024 tarihleri arasında Ankara' da 3. Kademe Kıdemli Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu planlanmıştır.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kurslara sadece, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu 3. Kademe Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar, Temel Antrenör belgesine sahip ve belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen antrenörler, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları olup denklik başvurusu ile Temel Eğitimden muaf olanlar başvuru yapabilirler.

Ayrıca, katılım şartlarından biri olan ve Antrenör Talimatında yer alan 2. Kademe Temel Antrenör Belgesine sahip iken alanı ile ilgili ez az iki ‘’Gelişim Semineri’’ni almamış antrenörler kursa katılım sağlayamayacaktır. Gelişim Semineri almamış olan antrenörlerin Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. mail adresine 23/07/2024 tarihine kadar mail atmaları gerekmektedir.

KURS TAKVİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR

(1) Uygulama eğitimine katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl bulunmamak.

c)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

ç)En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak.

d)13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

e)Antrenör Talimatın 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak.

(2) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatına göre;

a)Antrenör eğitim programlarına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza alanlar,

b)Üç yıl üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti cezası alanlar hiç bir şekilde, Antrenör Eğitimi Yönetmeliği kapsamında yapılacak antrenör eğitimi programlarına katılamaz. Dopingle mücadele kural ihlalleri sebebiyle Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre antrenör eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içerisinde ceza alanlar yönünden ilgili yaptırım, tüm spor dallarında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

(3) Uygulama eğitimine başvuran aday sayısının ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması halinde yukarıda yer alan koşulların yanında sırasıyla:

a)Federasyona bağlı ilgili spor dalında uluslararası müsabakalarda almış olduğu dereceleri belgelemek,

b)Federasyona bağlı ilgili spor dalında milli sporcu olmak,

c)Federasyona bağlı ilgili spor dalında ulusal müsabakalarda almış olduğu dereceleri belgelemek,

d)Federasyona bağlı ilgili spor dalında lisanslı sporcu olmak.

e)Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarında Federasyona bağlı ilgili spor dalı dersi almış olmak,

f)Üniversite veya yüksekokuldan mezun olmak,

g)Yabancı dil bildiğini belgelemek,

eğitime alınmada tercih sebebidir.

(4) Temel antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve temel antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgelemek.

KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden yapılacaktır.
• Adaylar başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini belirtilen tarih ve saatte tamamlamalıdırlar.
• Başvuru yapmak ve başvuruya ait ödemeyi yapmış olmak, ''Kursa Kabul'' anlamına gelmemektedir.
• Lise mezunu olarak başvuru yapan(Mezuniyet tarihi sadece 2008 ve öncesi olanlar) ya da yurtdışı mezuniyeti olan katılımcılar belgelerinin 'noter onaylı aslı gibidir' suretini federasyona kargo ile göndermelidir. Aynı zamanda başvuru esnasında spor bilgi sistemine yüklemelidir.
• Kursa katılmaya hak kazananlar, kurs kayıt bitim tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde Eğitim Kurulu sayfamızda, Kurslar sekmesinde duyurulacaktır.

Kayıt Başlangıç Tarihi         : 26/07/2024 Cuma Saat:10:00

Kayıt Bitiş Tarihi                  : 05/08/2024 Pazartesi Saat:17:00

Ödeme yapılacak son tarih : 05/08/2024 Pazartesi Saat:17:00

Yeterli sayıda katılım olması durumunda 02/08/2024 saat 10:00’dan itibaren Referans numaraları iletilecektir. Kurs ücreti ödemeleri o zaman yapılmaya başlanacaktır. Referans numaralarınızı e-devlet- spor bilgi sistemi başvurularım bölümünden / mail adresinizden de (spam kontrol ediniz) görebilirsiniz.


KURS ÜCRETİ ÖDEME

Ödeme için referans numaraları kursun açılması kesinleşmesi halinde katılımcılara gönderilmeye başlanacaktır.
Tüm bilgilendirmeler başvuru yapan adaylara kayıt sırasında girmiş oldukları kayıtlı e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır. Gönderilen e-posta spam olarak düşebilmektedir, yaşanacak sorunlarda tüm sorumluluk adaylara aittir. Referans numaralarınızı e-devlet- spor bilgi sistemi başvurularım bölümünden ve mail adresinizden (spam kontrol ediniz) görebilirsiniz.

Lütfen ödeme hakkındaki bilgileri dikkatli okuyunuz. Kurs ödemeleri yalnızca İş Bankası aracılığı ile kabul edilmektedir. Ön kayıt işlemlerinizi tamamladığınızda e-postanıza gelen (spam kutusuna düşebilmektedir lütfen orayı da kontrol ediniz) veya Başvurularım bölümünde yer alan Referans No ile 2.600 TL ödeme yapmalısınız. Havale /EFT Kabul edilmemektedir. İş Bankası internet şubesi kullanıyorsanız ya da Bankamatikten ödeme yapacaksanız; "Ödemeler/Fatura/Anında Fatura Ödeme" adımlarını takip ederek Türkiye Satranç Federasyonu seçerek Referans Numaranız ile ödeme yapabilirsiniz. İş Bankası Şubelerinden ödeme yapacaksanız; Gişe Görevlisine ''NAR – FATURA/KURUM BORÇ SORGULAMA'' ekranından Türkiye Satranç Federasyonu'na ait fatura ödemesi yapacağınızı belirterek, Referans Numaranız ile ödeme yapabilirsiniz. Kurs kontenjanımız sınırlı olup kontenjan artırımı yapılmayacaktır. Spor Bilgi Sisteminden başvuru yapıp, ücret ödemesi yapıldıktan sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır. Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle; Referans numaranız geldiğinde son günü beklemeden ödemenizi gerçekleştiriniz. Sistem onayı ödeme sonrasında verilebilmektedir. Bu sebeple belirtilen tarihe kadar işlemini yapmayanların kayıtları geçersiz olacaktır. Kursa herhangi bir sebeple katılamayacaksanız yalnızca kurs başvuru tarihleri içinde E-devlet – Başvurularım bölümünden başvurunuzu iptal edebilirsiniz. Aksi taktirde kesinleşen kurs tarihinden sonra mücbir sebepler dışında kursa katılmaktan vazgeçen kursiyerlere para iadesi yapılmayacaktır.


BÜTÜNLEME HAKKINDA

Başarısız olan kursiyerlerin E-Devlet üzerinden Spor Bilgi Sistemine girerek bütünleme sınavı için başvuru yapmaları gerekmektedir.14 Aralık 2019 tarihinde yönetmeliğin değişmesi sebebiyle bu tarihten sonra kursa katılan ve başarısız olan kursiyerlerimiz bütünlemeye kaldığı dersin eğitimlerine katılması zorunludur. Derslere katılım sağlamayan kursiyerler sınava alınmayacaktır. Bütünleme kayıt işlemlerinizi tamamladığınızda e-postanıza gelen (spam kutusuna düşebilmektedir lütfen orayı da kontrol ediniz) veya Başvurularım bölümünde yer alan Referans No ile 750 TL bütünleme ücreti ödemesi yapmalısınız.

2. Temel Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu

2.kademe05-12 Ağustos  2024 tarihleri arasında İstanbul'da 2. Kademe Temel Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu planlanmıştır.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kurslara sadece, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu 2. Kademe Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar, Yardımcı Antrenör belgesine sahip ve belge tarihi üzerinden en az bir yıl geçen antrenörler, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları olup denklik başvurusu ile Temel Eğitimden muaf olanlar başvuru yapabilirler.

KURS TAKVİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR

(1) Uygulama eğitimine katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl bulunmamak.

c)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

ç)En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak.

d)13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

e)Antrenör Talimatın 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak.

(2) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatına göre;

a)Antrenör eğitim programlarına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza alanlar,

b)Üç yıl üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti cezası alanlar hiç bir şekilde, Antrenör Eğitimi Yönetmeliği kapsamında yapılacak antrenör eğitimi programlarına katılamaz. Dopingle mücadele kural ihlalleri sebebiyle Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre antrenör eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içerisinde ceza alanlar yönünden ilgili yaptırım, tüm spor dallarında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

(3) Uygulama eğitimine başvuran aday sayısının ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması halinde yukarıda yer alan koşulların yanında sırasıyla:

a)Federasyona bağlı ilgili spor dalında uluslararası müsabakalarda almış olduğu dereceleri belgelemek,

b)Federasyona bağlı ilgili spor dalında milli sporcu olmak,

c)Federasyona bağlı ilgili spor dalında ulusal müsabakalarda almış olduğu dereceleri belgelemek,

d)Federasyona bağlı ilgili spor dalında lisanslı sporcu olmak.

e)Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarında Federasyona bağlı ilgili spor dalı dersi almış olmak,

f)Üniversite veya yüksekokuldan mezun olmak,

g)Yabancı dil bildiğini belgelemek,

eğitime alınmada tercih sebebidir.

(4) Yardımcı antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.

KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden yapılacaktır.
• Adaylar başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini belirtilen tarih ve saatte tamamlamalıdırlar.
• Başvuru yapmak ve başvuruya ait ödemeyi yapmış olmak, ''Kursa Kabul'' anlamına gelmemektedir.
• Lise mezunu olarak başvuru yapan(Mezuniyet tarihi sadece 2008 ve öncesi olanlar) ya da yurtdışı mezuniyeti olan katılımcılar belgelerinin 'noter onaylı aslı gibidir' suretini federasyona kargo ile göndermelidir. Aynı zamanda başvuru esnasında spor bilgi sistemine yüklemelidir.
• Kursa katılmaya hak kazananlar, kurs kayıt bitim tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde Eğitim Kurulu sayfamızda, Kurslar sekmesinde duyurulacaktır.

Kayıt Başlangıç Tarihi         : 20/07/2024 Cumartesi Saat:10:00

Kayıt Bitiş Tarihi                  : 29/07/2024 Pazartesi Saat:17:00

Ödeme yapılacak son tarih : 29/07/2024 Pazartesi Saat:17:00

Yeterli sayıda katılım olması durumunda 27/07/2024 saat 10:00’dan itibaren Referans numaraları iletilecektir. Kurs ücreti ödemeleri o zaman yapılmaya başlanacaktır. Referans numaralarınızı e-devlet- spor bilgi sistemi başvurularım bölümünden / mail adresinizden de (spam kontrol ediniz) görebilirsiniz.


KURS ÜCRETİ ÖDEME

Ödeme için referans numaraları kursun açılması kesinleşmesi halinde katılımcılara gönderilmeye başlanacaktır.
Tüm bilgilendirmeler başvuru yapan adaylara kayıt sırasında girmiş oldukları kayıtlı e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır. Gönderilen e-posta spam olarak düşebilmektedir, yaşanacak sorunlarda tüm sorumluluk adaylara aittir. Referans numaralarınızı e-devlet- spor bilgi sistemi başvurularım bölümünden ve mail adresinizden (spam kontrol ediniz) görebilirsiniz.

Lütfen ödeme hakkındaki bilgileri dikkatli okuyunuz. Kurs ödemeleri yalnızca İş Bankası aracılığı ile kabul edilmektedir. Ön kayıt işlemlerinizi tamamladığınızda e-postanıza gelen (spam kutusuna düşebilmektedir lütfen orayı da kontrol ediniz) veya Başvurularım bölümünde yer alan Referans No ile 1.850 TL ödeme yapmalısınız. Havale /EFT Kabul edilmemektedir. İş Bankası internet şubesi kullanıyorsanız ya da Bankamatikten ödeme yapacaksanız; "Ödemeler/Fatura/Anında Fatura Ödeme" adımlarını takip ederek Türkiye Satranç Federasyonu seçerek Referans Numaranız ile ödeme yapabilirsiniz. İş Bankası Şubelerinden ödeme yapacaksanız; Gişe Görevlisine ''NAR – FATURA/KURUM BORÇ SORGULAMA'' ekranından Türkiye Satranç Federasyonu'na ait fatura ödemesi yapacağınızı belirterek, Referans Numaranız ile ödeme yapabilirsiniz. Kurs kontenjanımız sınırlı olup kontenjan artırımı yapılmayacaktır. Spor Bilgi Sisteminden başvuru yapıp, ücret ödemesi yapıldıktan sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır. Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle; Referans numaranız geldiğinde son günü beklemeden ödemenizi gerçekleştiriniz. Sistem onayı ödeme sonrasında verilebilmektedir. Bu sebeple belirtilen tarihe kadar işlemini yapmayanların kayıtları geçersiz olacaktır. Kursa herhangi bir sebeple katılamayacaksanız yalnızca kurs başvuru tarihleri içinde E-devlet – Başvurularım bölümünden başvurunuzu iptal edebilirsiniz. Aksi taktirde kesinleşen kurs tarihinden sonra mücbir sebepler dışında kursa katılmaktan vazgeçen kursiyerlere para iadesi yapılmayacaktır.


BÜTÜNLEME HAKKINDA

Başarısız olan kursiyerlerin E-Devlet üzerinden Spor Bilgi Sistemine girerek bütünleme sınavı için başvuru yapmaları gerekmektedir.14 Aralık 2019 tarihinde yönetmeliğin değişmesi sebebiyle bu tarihten sonra kursa katılan ve başarısız olan kursiyerlerimiz bütünlemeye kaldığı dersin eğitimlerine katılması zorunludur. Derslere katılım sağlamayan kursiyerler sınava alınmayacaktır. Bütünleme kayıt işlemlerinizi tamamladığınızda e-postanıza gelen (spam kutusuna düşebilmektedir lütfen orayı da kontrol ediniz) veya Başvurularım bölümünde yer alan Referans No ile 750 TL bütünleme ücreti ödemesi yapmalısınız.

1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitim Kursu

1. kademe yardmc antrenor uygulama eitimi kursu01-06 Ağustos 2024 tarihleri arasında İzmir' de 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu planlanmıştır.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kurslara sadece, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu 1. Kademe Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları olup denklik başvurusu ile Temel Eğitimden muaf olanlar başvuru yapabilirler.

KURS TAKVİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR

(1) Uygulama eğitimine katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl bulunmamak.

c)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

ç)En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak.

d)13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

e)Antrenör Talimatın 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak.

(2) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatına göre;

a)Antrenör eğitim programlarına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza alanlar,

b)Üç yıl üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti cezası alanlar hiç bir şekilde, Antrenör Eğitimi Yönetmeliği kapsamında yapılacak antrenör eğitimi programlarına katılamaz. Dopingle mücadele kural ihlalleri sebebiyle Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre antrenör eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içerisinde ceza alanlar yönünden ilgili yaptırım, tüm spor dallarında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

(3) Uygulama eğitimine başvuran aday sayısının ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması halinde yukarıda yer alan koşulların yanında sırasıyla:

a)Federasyona bağlı ilgili spor dalında uluslararası müsabakalarda almış olduğu dereceleri belgelemek,

b)Federasyona bağlı ilgili spor dalında milli sporcu olmak,

c)Federasyona bağlı ilgili spor dalında ulusal müsabakalarda almış olduğu dereceleri belgelemek,

d)Federasyona bağlı ilgili spor dalında lisanslı sporcu olmak.

e)Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarında Federasyona bağlı ilgili spor dalı dersi almış olmak,

f)Üniversite veya yüksekokuldan mezun olmak,

g)Yabancı dil bildiğini belgelemek,

eğitime alınmada tercih sebebidir.

KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ
Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden yapılacaktır.
• Adaylar başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini belirtilen tarih ve saatte tamamlamalıdırlar.
• Başvuru yapmak ve başvuruya ait ödemeyi yapmış olmak, ''Kursa Kabul'' anlamına gelmemektedir.
• Lise mezunu olarak başvuru yapan(Mezuniyet tarihi sadece 2008 ve öncesi olanlar) ya da yurtdışı mezuniyeti olan katılımcılar belgelerinin 'noter onaylı aslı gibidir' suretini federasyona kargo ile göndermelidir. Aynı zamanda başvuru esnasında spor bilgi sistemine yüklemelidir.
• Kursa katılmaya hak kazananlar, kurs kayıt bitim tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde Eğitim Kurulu sayfamızda, Kurslar sekmesinde duyurulacaktır.

Kayıt Başlangıç Tarihi         : 15/07/2024 Pazartesi Saat:10:00

Kayıt Bitiş Tarihi                  : 25/07/2024 Perşembe Saat:17:00

Ödeme yapılacak son tarih : 25/07/2024 Perşembe Saat:17:00

Yeterli sayıda katılım olması durumunda 22/07/2024 saat 10:00’dan itibaren Referans numaraları iletilecektir. Kurs ücreti ödemeleri o zaman yapılmaya başlanacaktır. Referans numaralarınızı e-devlet- spor bilgi sistemi başvurularım bölümünden / mail adresinizden de (spam kontrol ediniz) görebilirsiniz.


KURS ÜCRETİ ÖDEME


Ödeme için referans numaraları kursun açılması kesinleşmesi halinde katılımcılara gönderilmeye başlanacaktır.
Tüm bilgilendirmeler başvuru yapan adaylara kayıt sırasında girmiş oldukları kayıtlı e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır. Gönderilen e-posta spam olarak düşebilmektedir, yaşanacak sorunlarda tüm sorumluluk adaylara aittir. Referans numaralarınızı e-devlet- spor bilgi sistemi başvurularım bölümünden ve mail adresinizden (spam kontrol ediniz) görebilirsiniz.

Lütfen ödeme hakkındaki bilgileri dikkatli okuyunuz. Kurs ödemeleri yalnızca İş Bankası aracılığı ile kabul edilmektedir. Ön kayıt işlemlerinizi tamamladığınızda e-postanıza gelen (spam kutusuna düşebilmektedir lütfen orayı da kontrol ediniz) veya Başvurularım bölümünde yer alan Referans No ile 1.500 TL ödeme yapmalısınız. Havale /EFT Kabul edilmemektedir. İş Bankası internet şubesi kullanıyorsanız ya da Bankamatikten ödeme yapacaksanız; "Ödemeler/Fatura/Anında Fatura Ödeme" adımlarını takip ederek Türkiye Satranç Federasyonu seçerek Referans Numaranız ile ödeme yapabilirsiniz. İş Bankası Şubelerinden ödeme yapacaksanız; Gişe Görevlisine ''NAR – FATURA/KURUM BORÇ SORGULAMA'' ekranından Türkiye Satranç Federasyonu'na ait fatura ödemesi yapacağınızı belirterek, Referans Numaranız ile ödeme yapabilirsiniz. Kurs kontenjanımız sınırlı olup kontenjan artırımı yapılmayacaktır. Spor Bilgi Sisteminden başvuru yapıp, ücret ödemesi yapıldıktan sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır. Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle; Referans numaranız geldiğinde son günü beklemeden ödemenizi gerçekleştiriniz. Sistem onayı ödeme sonrasında verilebilmektedir. Bu sebeple belirtilen tarihe kadar işlemini yapmayanların kayıtları geçersiz olacaktır. Kursa herhangi bir sebeple katılamayacaksanız yalnızca kurs başvuru tarihleri içinde E-devlet – Başvurularım bölümünden başvurunuzu iptal edebilirsiniz. Aksi taktirde kesinleşen kurs tarihinden sonra mücbir sebepler dışında kursa katılmaktan vazgeçen kursiyerlere para iadesi yapılmayacaktır.


BÜTÜNLEME HAKKINDA


Başarısız olan kursiyerlerin E-Devlet üzerinden Spor Bilgi Sistemine girerek bütünleme sınavı için başvuru yapmaları gerekmektedir.14 Aralık 2019 tarihinde yönetmeliğin değişmesi sebebiyle bu tarihten sonra kursa katılan ve başarısız olan kursiyerlerimiz bütünlemeye kaldığı dersin eğitimlerine katılması zorunludur. Derslere katılım sağlamayan kursiyerler sınava alınmayacaktır. Bütünleme kayıt işlemlerinizi tamamladığınızda e-postanıza gelen (spam kutusuna düşebilmektedir lütfen orayı da kontrol ediniz) veya Başvurularım bölümünde yer alan Referans No ile 750 TL bütünleme ücreti ödemesi yapmalısınız.

5. Kademe Teknik Direktörlük Uygulama Eğitim Kursu

  whatsapp image 2023-11-29 at 12.55.35Eğitim Kurulumuz tarafından 08 – 19 Temmuz 2024 tarihleri arasında Ankara’da 5. Kademe Teknik Direktörlük Uygulama Eğitimi Kursu planlanmıştır.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kursa sadece, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu 5. Kademe Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları olup denklik başvurusu ile Temel Eğitimden muaf olanlar başvuru yapabilirler.

Devamını oku...

4.Kademe Başantrenörlük Uygulama Eğitim Kursu İlanı

4. kademe

Eğitim Kurulumuz tarafından 05 – 14 Ağustos 2024 tarihleri arasında İzmir' de 4. Kademe Başantrenör Uygulama Eğitimi Kursu planlanmıştır.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kursa sadece, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu 4. Kademe Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları olup denklik başvurusu ile Temel Eğitimden muaf olanlar başvuru yapabilirler.

Devamını oku...

1.Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitim Kursu

1. kademe yardmc antrenor uygulama eitimi kursu07 - 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Mardin ve Bursa illerimizde 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu planlanmıştır.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kurslara sadece, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu 1. Kademe Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları olup denklik başvurusu ile Temel Eğitimden muaf olanlar başvuru yapabilirler.

Devamını oku...

2. Kademe Temel Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu

2. kademe temel antrenor uygulama eitimi kursu 216 - 24 Mart 2024 tarihleri arasında İstanbul ’da 2. Kademe Temel Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu planlanmıştır.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kursa sadece, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu 2. Kademe Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları olup denklik başvurusu ile Temel Eğitimden muaf olanlar başvuru yapabilirler.

Devamını oku...

1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu

1. kademe yardmc antrenor uygulama eitimi kursu18 - 24 Mart 2024 tarihleri arasında Gaziantep, Van ve Bilecik illerimizde 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu planlanmıştır.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kurslara sadece, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu 1. Kademe Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları olup denklik başvurusu ile Temel Eğitimden muaf olanlar başvuru yapabilirler.

Devamını oku...

2024/1 Antrenör Temel Eğitim Sınavı

whatsapp image 2024-02-05 at 11.26.02Antrenör Eğitim Sistemi Temel (Teorik) ve Uygulama Eğitimi olarak 2 aşamadan oluşmaktadır.

Temel Eğitim uzaktan eğitim modeli ile Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülmektedir. Temel Eğitim başvuruları 05-16 Şubat 2024 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı-GSB-Spor Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvurularını yapan adayların belirtmiş oldukları e-posta adresine referans numarası iletilecektir. Antrenör temel eğitim ve kayıt yenileme (bütünleme) sınav ücreti ödemelerini referans numaraları ya da Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numaraları ile  05 Şubat 2024 tarihinden itibaren, 16 Şubat 2024 saat 17:00' a kadar Ziraat Bankası Şube/Atm ve Mobil (Kurumsal Ödemeler/Gençlik ve Spor Bakanlığı Kursiyer ödemeleri) ödeme kanallarından gerçekleştirebilecektir. Temel Eğitim başvuru ücretleri ilk kayıt için 750 TL, bütünleme başvuruları için 500 TL'dir.

Devamını oku...

5. Kademe Teknik Direktörlük Uygulama Eğitimi Kursu İlanı

whatsapp image 2023-11-29 at 12.55.35Eğitim Kurulumuz tarafından 18 – 29 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul’da 5. Kademe Teknik Direktörlük Uygulama Eğitimi Kursu planlanmıştır.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kursa sadece, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu 5. Kademe Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları olup denklik başvurusu ile Temel Eğitimden muaf olanlar başvuru yapabilirler.

Devamını oku...

4. Kademe Başantrenörlük Uygulama Eğitimi Kursu İlanı

whatsapp image 2023-11-29 at 17.40.37Eğitim Kurulumuz tarafından 18 – 28 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul'da 4. Kademe Başantrenör Uygulama Eğitimi Kursu planlanmıştır.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kursa sadece, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu 4. Kademe Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları olup denklik başvurusu ile Temel Eğitimden muaf olanlar başvuru yapabilirler.

Devamını oku...

2. Kademe Temel Antrenör Kurslarımız Tamamlandı

adsz tasarm 13Eğitim Kurulumuz tarafından 11-19 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul ve İzmir'de 2. Kademe Temel Antrenör Kurslarımız 40 kursiyerin katılımıyla 19 Kasım'da düzenlenen sınavların ardından tamamlandı.

Tüm katılımcıları tebrik ediyor, kurslarımızın düzenlenmesinde emek veren herkese teşekkür ederiz.

Devamını oku...

1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursları Tamamlandı

adsz tasarm 12Eğitim Kurulumuz tarafından 11-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin ve Artvin’de düzenlenen 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursları 180 kursiyerin katılımıyla 17 Kasım'da düzenlenen sınavların ardından tamamlandı.

Tüm katılımcıları tebrik ediyor, kurslarımızın düzenlenmesinde emek veren herkese teşekkür ederiz.

Devamını oku...