Mobile menu

İş Bankası Sponsorumuz Oldu!


TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU İLE TÜRKİYE İŞ BANKASI ARASINDA YAPILAN SPONSORLUK ANLAŞMASI GÖRÜNTÜLERİ

001_acilis_protokolun_imzalanmasi :

1- Televizyonlarda gösterilen Satranç filminin gösterilmesi.

2- Devlet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet KIRMAN, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin ÖZİNCE ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat YAZICI arasında sponsorluk anlaşmasının imzalanması.

002_ersin_ozince_konusma:

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin ÖZİNCE ;

Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Federasyon Başkanımız, değerli basın mensupları, Sayın konuklar hepinizi Türkiye İş Bankasına geldiğiniz için teşekkürlerimle karşılıyorum.

Bankamızın Türkiye İş Bankası’yla gerçekleştireceği sponsorluk anlaşması imzası için hepimiz buradayız.

Satranç sadece spor olmanın ötesinde zihinsel gelişimi güçlendiren, planlı güçlenmeyi, düşünmeyi ve analiz yapmayı öğreten, kısaca insan beynini eğiten bir zeka oyunudur. Satrancı sponsorluk alanlarımızdan biri olarak seçmemizin ardında çok önemli bir neden var. Çocuklarımıza, gençlerimize duyduğumuz sevgimiz inancımız, onlarımın eğitimine, gelişimine sürekli katkıda bulunma kararlılığımız.

Türkiye İş Bankası olarak hedefimiz; ülkemizin geleceği gençlerimizin problemlere analitik yaklaşan, strateji geliştiren, karar alma becerisine sahip, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetişmelerine Satranç sporu aracılığıyla katkıda bulunmak. Bu spor ile çocuklarımızın ve gençlerimizin analiz yeteneklerinin güçleneceğine, kişiliklerinin, rekabet güçlerinin gelişeceğine inanıyoruz. Fikri düzeyde mücadele edebilen barışçı ve sportmen kişiler olarak ülkemiz geleceğine daha fazla katkılar sağlayabileceklerini düşünüyoruz.

Türkiye İş Bankası olarak yarınlar için bugün çocuklarımız diyoruz. Satrancı sadece bir spor olmanın çok ötesinde zihinsel gelişimi güçlendiren kapsamlı bir eğitim ve akademik gelişim aracı olarak görüyoruz. Sponsorluk projemizle de eşsiz bir aracı olarak kendini kanıtlamış satrancın yararlarını, milyonlarca çocuğumuza ulaştırmada Federasyonumuzla elele hareket etmeyi hedefliyoruz.

Satranç zaman ve mekandan bağımsız olarak her çocuğun erişimine olanak veren tüm topluma ulaşabilen spor olmanın yanında, kuşaklar arası önemli bir iletişim aracıdır. Bu nedenle; her yaştan her kesimden insanın bu oyunu sevmesini, benimsemesini ve satrancı gelişmiş ülkelerdeki kadar popüler bir spor haline gelmesini diliyor, bu amaçla Türkiye Satranç Federasyonunu destekliyoruz. Birazdan imzalayacağımız sponsorluk anlaşması ile Türkiye’de Satranç sporunun başlıca destekçilerinden biri Türkiye İş Bankası olacaktır. Bu projeye başlarken uzun soluklu hedeflerimiz, bunları gerçekleştirecek planlarımız ve İş Bankası olarak her zaman mevcut sosyal sorumluluk bilincimiz vardır.

Türkiye Satranç Süper Ligi Federasyonumuzun tasvibiyle artık Türkiye İş Bankası’nın adıyla da anılacak. Satranç Federasyonun çabaları ve özverili çalışmalarıyla geçtiğimiz yıl ilk ve ortaöğretimde seçmeli ders haline gelen satrancın eğitim kitaplarını birlikte hazırlayacağız. İş Bankası Kültür Yayınları Satranç konusunda Türkiye’nin en büyük kaynak merkezi olacaktır. Sadece eğitim kitapları değil, aynı zamanda bu alanda meraklıların yararlanabileceği pek çok kaynak kitabı da yayınlamayı planlıyoruz.

Türk Milli Satranç Takımlarının yurtdışındaki başarılarını destekleyeceğiz. Milli Takımlarımızın güçlenmesi için emek ve çaba harcayacağız. Maliyeti çok düşük ancak insana kattığı değer çok büyük olan satrancın internetle de uyumlu bir spor olmasını büyük bir olanak olarak değerlendiriyoruz. Hedeflerimiz arasında internet üzerinden okullararası kurumlar arası Satranç ligleri de oluşturulması vardır. İnternet üzerindeki Online Satranç Akademisinin de Türkiye’nin her noktasına ulaşmasını ve bugün yüzbinlerle ifade edilen Satranç meraklılarının sayısının milyonlara varmasını istiyoruz. Bugünün Türkiye’de Satranç sporunun gelişiminde dönüm noktası olacağını yürekten inancıyla heyecanlı ve mutluyuz.

İş Bankası ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatının en temel kurumlarından biridir. Büyük Önderimizin Atatürk’ün insiyatifiyle kurulan Türkiye İş Bankası ilk günden bu yana her alanda Türkiye’mizin gelişimine katkı sağlamak için çalışıyor. Satranca desteğimizle eğitim alanlarımızdaki faaliyetlerimizden yalnızca biri. Satrancı her yaştaki insanın oynayabileceği bireylerin hayat kalitelerini yükselten eşsiz bir spor olarak değerlendiriyoruz. Toplumun geniş kesimlerince oynanan popüler, kaliteli bir spor olacağına inanıyoruz.

Kuvvetle umuyoruz ki, bu sürecin sonunda ülkemizden dünya şampiyonları çıkacak ve işte o zamanda mutluluğumuz gururumuz bir kat daha artacaktır. O günlerin çabuk gelmesi dileğiyle işbirliğine imza attığımız Türkiye Satranç Federasyonu’nun değerli yöneticilerine bu projenin hayata geçmesine destek olan Sayın Başbakan Yardımcımıza teşekkürlerimizi sunuyor, projenin Satrancı seven, Satranç oynayan milyonlar için ve çocuklarımız başta olmak üzere bütün Türkiye’ye yararlı olmasını diliyoruz.

Teşekkür ederim.

003_prof_ahmet_kirman_konusma:

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KIRMAN;

Sayın Başbakan Yardımcımız, değerli konuklarımız bankamızın Türkiye Satranç Federasyonu ile gerçekleştireceğimiz sponsorluk anlaşmasının imza töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirterek sözlerime başlamak istiyorum.

Ülkemiz her alanda olduğu gibi sporda da artan başarılırını sürdürüyor ve yükseklere çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda sponsorluk anlaşmasına konu ettiğimiz Satranç sporunda hep birlikte desteklememiz gereken spor dalları arasında görüyoruz. Diğer taraftan Sayın Genel Müdür’ümüzün de ifade ettiği gibi Satranç tek başına spor olmaktan öte yaşam tarzı, toplum kültürünün gelişmesinde, toplumun düşünme yeteneğinin ilerlemesinde büyük yarar sağlayan bir spor dalıdır. Bu spor dalını diğerlerine göre daha faydalı görüyoruz.

İş Bankası olarak bizde ülkemiz insanlarına olan katkılarına ve sağlayacağı gelecekteki katkılara yürekten inanıyoruz ve daha önemli bir konuma gelmesini ve Türk toplumumuz tarafından benimsenmesini arzu ediyoruz. Bugün sporun desteklenmesinde devlet ve özel sektör birlikteliğine örnek olacak bu işbirliği Federasyonumuz ve Bakanlığımızca elele vererek başlatıyoruz. Daha öncede bahsedildi, bankamız Cumhuriyetle yaşıt bir kuruluş ve misyonuna uygun olarak ve her zaman ülke insanının yanında olmuştur. Tarafımızdan üstlenen bu sosyal sorumluluğu da diğer kuruluşlar tarafından örnek alınacağına olan inancımız tamdır.

Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle Satranç Federasyonunun Satranç sporunda çok daha yükseklere taşıyacağına ve ses getiren organizasyonlara imza atacağına olan inancımızı da burada ifade etmek isterim. Diğer tarafta sağlanacak bu fırsatların gençliğimiz tarafından en iyi şekilde değerlendirileceği ve başarılara konu edileceğinden de hiçbir şüphemiz yoktur. Bu konudaki gurur ve inancımızı bizlerle paylaşan sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu sponsorluğun, bu ilişkinin ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz.

Teşekkür ederiz.

004_mehmet_ali_sahin_konusma:

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN;

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Satranç Federasyonuyla Türkiye İş Bankası arasında imzalamakta olduğumuz bu sponsorluk sözleşmesi vesilesiyle üç tespiti sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi; Türk Sporunu sadece kamu kaynaklarıyla ideal bir noktaya getirmek mümkün değildir, mutlaka özel sektöründe kaynak aktarmasını temin etmek zorundayız. İkinci tespitim de, spor federasyonlarımızın kamu kaynağı dışında özel sektörün sponsorluk desteğini almalarının en önemli yolu da özerk federasyonlar haline gelmesinden geçmektedir. Üçüncü tespitimde; bugün burada vermekte olduğumuz bana göre en güçlü mesajda şudur ; Spor sadece futboldan ibaret değildir. Şimdi bu üç tespitimi ayrıntılı bir şekilde ifade etmek istiyorum. Gerçekten kamu kaynakları kısıtlıdır.

Nitekim artık serbest piyasa ekonomisinin cari olduğu, devletin sadece makro ölçekli hedefler ortaya koyduğu ve denetim görevi yaptığı bir çağda yaşıyoruz. Bu doğrultuda, işlerin geliştiği bir çağda yaşıyoruz. O bakımdan sivil bir alan olan sporunda mutlaka özerk bir yapıya kavuşarak, bu sivilliğini özel sektörle işbirliği yaparak da perçinlemesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Biz bu nedenle, geçtiğimiz üç yıllık süre içersinde sponsorlukla ilgili yasada iki değişiklik yaptık. Daha önce dar olan bu alanı biraz daha genişlettik ve uygulamada karşılaşılan bazı sorunları da ortadan kaldırmak için ki bundan 2-3 ay önce ilgili yasamızda yapmak durumunda kaldık. Böyle yaptık da ne oldu ? En son aldığım verilere göre şu ana kadar 17 Milyon YTL yani 17 Trilyon Türk Lirasını aşan bir sponsorluk geliri elde etmek imkanı oldu. Bunun aşağı yukarı 11 Milyon YTL’sına yakını nakdidir, geri kalanı da ayni sponsorluk gelirdir.

Ben biraz önce imzaladığımız şu anda törenini yapmakta olduğumuz bu sponsorluk anlaşmasının yani Satranç Federasyonu ile Türkiye İş Bankası arasındaki anlaşmanın Türkiye’deki sponsorluk gerçeğini bağlamında bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Yönetim Kurulu Başkanımıza, Genel Müdürümüze Federasyonumuzla böylesine yakın işbirliği yapmaları ve sponsor olmaları Türk Sporu adına, devletim ve hükümetim adına çok teşekkür ediyorum. Öncü oldular ve örnek oldular. İnanıyorum ki, bundan sonra bugün ifade ettiğim rakamları kat ve kat aşacak noktalara geliriz.

Diğer bir tespitimde, özerkliktir. Satranç Federasyonu bizim bundan aşağı yukarı bir yıl önce ya da bir buçuk yıl önce Futbol Federasyonun dışındaki Federasyonlara da özerklik yolunu açan bir yasal düzenleme yapmamızdan sonra özerk oldular, ilk özerk federasyonlardan biridir. Doğrusu ilk özerk olma arzusunu ve isteğini anlayışla ve saygıyla karşıladım ama Türkiye’de halkın fazla rağbet etmediği bir spor branşı olması dolayısıyla acaba bu özerklikle ne hedefine ulaşacaklar diye de düşünmeden edememiştim. Şimdi yanıldığımı anladım, daha doğrusu beni yanılttı Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri. Kendisi özerk olduktan sonra en hızlı geliştiren federasyonumuz Satranç Federasyonudur.En hızlı geliştiren. Ankara’da bir merkezi bizzat satın aldılar ve sanıyorum orayı örnek bir merkez haline de getirecekler. Türkiye’nin değişik yerlerinde kulüpler, şubeler açarak halka mal etmeye çalışıyorlar. Bir iki tanesine de ben katılmıştım. Tabi en önemli icraatlarından bir tanesi Sayın Özince biraz önce söyledi. Artık seçmeli ders oldu, ilk öğretim ve ortaöğretim okullarımızda Satranç seçmeli ders haline geldi. Çok kısa sürede elde edilmiş olan bir başarıdır.

Sanıyorum bir yıllık süre içersinde altmış bin öğretmenimizi Satranç antrenörü haline getirmeyi başardılar. Şu anda da iki yüzbin lisanslı öğrencileri var. Bana bir sene önce demişti ki bir sene önce, bir milyon hedefine ulaşacağız demişti. Ben o zaman inanmakta gerçekten güçlük çekmiştim ama şimdi okullarımızda seçmeli ders haline gelince, bugün görüyorum ki bu hedefi de aşacaklar. O bakımdan da kendilerine tebriklerimi ve takdirlerimi sunuyorum.

Bir diğer tespitimde; bu sözleşme yani bu sponsorluk sözleşmesi bir şeyi daha ortaya koydu. Sadece kuruluşlarımız, özel sektör halkın çokça rağbet ettiği spor dallarına değil, özellikle gençlerimizin müsvet istikamette yetişmesine imkan sağlayacak olan dallara da sponsor olabiliyorlar. Bunun öncülüğünü Türkiye İş Bankası yapıyor. Böylece spor sadece Futboldan ibaret değildir mesajını veriyorlar. Başka sporlarda var, gençlerimizin sağlıklı düşünme imkanını sağlayacak, onların gerçekten sağlıklı muhakeme yapma imkanını elde etmesini yol açacak ve böylece birkaç hamle sonrası karşısına ne gelecek. Bunu düşünebilen, karşıdan gelebilecek hamleleri püskürtüp kendi hamleleriyle başarı elde etmeyi kendisine bir metot olarak seçecek gençler yetiştirmek. Düşünebilen, üretebilen, isabetli kararlar verebilen gençler yetiştirmek buna hizmet edecektir. Buna hizmet edecek olan bir federasyonun gelişimine ciddi ivme kazandıracak olan bir sözleşmeyi, bir protokolü, bir sponsorluk anlaşmasını yaptığımız için son derece mutluyum. Yeniden Prof. Ahmet KIRMAN Bey’e, Sayın Ersin ÖZİNCE Bey’e gerçekten çok teşekkür ediyorum.

Bir de şimdi Federasyon Başkanım yanımda daha önce bir kez daha söylemiştim. Şimdi bir kez daha basının huzurunda ifade ediyorum. Kış mevsiminde geçit vermeyen bizim yörelerimiz var. Bunların sembol ismi de Van’a bağlı Bahçesaray ilçesidir. Kışın birkaç ay ulaşmak mümkün değildir. Oradakilerin dış dünya ile teması mümkün değildir. Gerçi biz oranın yolunu yaptık. Heralde şimdi yol işliyordur. Ancak bu Satranç sporuna o yöre halkının ilgisini gündeme getirmiş. Benim öğrendiğim kadarıyla arkadaşlarımla da paylaştım. Bahçesaray’da özellikle ev hanımları çok iyi birer Satranç ustasıymış. Şimdi sizden istirham ediyorum. Bu sene bu kış bitmeden orada bir turnuva düzenleyin, biz de gidelim ve oradaki beyler gençler bu turnuvada birer sporcu olarak yer alsınlar. Böylece orayı gündeme taşımış oluruz hem de yıllardır ihmal edilen bir yöre, bir ilçe köyleriyle birlikte gündeme gelmiş olur. Hem de oradaki insanların spora yönelmiş olmalarını mükafatlandırmış oluruz diye düşünüyorum. Bunu kısa sürede gerçekleştirseniz eğer vakitleri olursa Ahmet Bey, Ersin Bey’le de Bahçesaray’a gideriz.

Yeniden Federasyonumuzla Yönetim Kurulu Başkanına, Genel Müdürüne ve tüm mensuplarına çok teşekkür ederim. Spordan sorumlu bir bakan arkadaşınız olarak benim mutlu olduğum günlerden birini yaşattınız. Hayırlı olmasını diliyorum, başarılarınızın devamını diliyorum.

005_mehmet_ali_sahin_ersin_özince_satranc_maci:

Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat YAZICI’NIN Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KIRMAN ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin ÖZİNCE’ye şilt vermesi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin ÖZİNCE’nin Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN’e ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Ali Nihat YAZICI’ya hediyelerini vermesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN ile İş Bankası Genel Müdürü Ersin ÖZİNCE’nin Satranç maçı.

 Armağan Olsun!

Bugün artık biz konuşmuyoruz! Sizleri sponsorumuzun verdiği haberle baş başa bırakıyoruz.

Türk Sporuna ve Satranca Armağan Olsun

İŞ BANKASI'NIN HABERİ!

_______________________________________________________

22 Aralık tarihli haberimiz....

Türkiye İş Bankası, Satranca ana sponsor oluyor.

23 Aralık Cuma günü İş Bankası Genel Müdürlüğü, İş kuleleri 41.katta imzalanacak olan sponsorluk sözleşmesiyle, İş Bankası satranca ana sponsor oluyor.

Federasyonumuz adına, Yönetim Kurulumuzun verdiği yetkiyle, Başbakan Yardımcısı ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin, İş Bankası adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Ahmet Kırman ve Genel Müdür Ersin Özince, 23 Aralık Cuma günü saat 11:00'da resmen sözleşmeyi imzalıyorlar.

Sözleşme imza töreni, teknik olanaklarda sorun olmazsa CNN Türk'ten canlı olarak yayınlanıyor. Aynı zamanda sitemizde de canlı olarak web kamera aracılığıyla tüm tören yayınlanıyor.

Türk Sporuna hayırlı olsun.

CANLI YAYIN